Arbete efter 65 år

Här kan du läsa om hur försäkringsskyddet gäller enligt lag och kollektivavtal när en anställd fortsätter att jobba efter fyllda 65 år. Arbetsgivaren betalar lägre avgifter för anställda som är äldre än 65 år.

Kollektivavtal

Avgifterna för de kollektivavtalade försäkringarna blir lägre eller upphör från och med det år som en anställd fyller 66 år. Den anställda fortsätter att omfattas av Arbetsskadeförsäkringen TFA och Tjänstegrupplivförsäkringen TGL.

Om en särskild överenskommelse görs mellan arbetsgivare och den anställda kan betalning fortsätta till Avtalspension SAF-LO och tjänstepensionen ITP.

Arbetare

Tjänstemän

Lag

Arbetsgivaren betalar lägre arbetsgivaravgift från och med det år en anställd fyller 66 år.

Privat

Det finns olika sparformer för att privat spara till pension. Privat sparande till pensionsförsäkring är inte avdragsgillt.