Avtalspension SAF-LO för arbetare

Tjänstepensionen för privatanställda arbetare heter Avtalspension SAF-LO. Den innehåller ålderspension, premiebefrielse och en möjlighet för den anställda att välja efterlevandeskydd. Du som arbetsgivare rapporterar och betalar premierna till Fora.

Ålderspension

  • Premien för ålderspension är 4,5 procent på lönedelar upp till 7,5 basbelopp och 30 procent på lönedelar därutöver.
  • Premien betalas från och med den månad den anställda fyller 25 år och till och med månaden innan 65 år.

7,5 inkomstbasbelopp = 501 000 kronor per år för 2020

Premiebefrielse

Premiebefrielseförsäkringen innebär att premien till arbetarens ålderspension och eventuellt familjeskydd betalas av försäkringen, i stället för arbetsgivaren, vid:

  • Sjukdom/olycksfall för tid utöver sjuklöneperioden
  • Föräldrapenning i samband med barns födelse i högst 13 månader
  • Graviditetspenning

Den anställdas val

Arbetaren kan välja sparform och förvaltare samt om återbetalningsskydd  och familjeskydd ska ingå. Valet görs hos Fora och kan ändras under försäkringstiden. Om den anställda inte gör något val placeras pengarna i traditionell pensionsförsäkring i AMF utan återbetalnings- eller familjeskydd.

Fora informerar

Fora skickar pensionsbesked till den anställda. Där framgår pensionskapitalet, inbetalda pensionspremier och de val som arbetaren gjort.

Utbetalning av ålderspension

Arbetaren kan ta ut pensionen helt eller delvis, tidigast från 55 års ålder. Pensionen kan utbetalas hela livet eller under en kortare period.

Deltidspension

Inom de flesta branscher har parterna kommit överens om att arbetsgivaren ska betala en premie för deltidspension. Fora administrerar avsättningen till deltidspension.