Allmän ålderspension

Den allmänna pensionen är den statliga pension som Pensionsmyndigheten ansvarar för. Alla som arbetat eller bott i Sverige får allmän pension. En av grundtankarna i pensionssystemet är att pensionerna ska finansieras av arbetsgivarna och löntagarna gemensamt via arbetsgivaravgifter och skatt.

Den allmänna pensionen

Den allmänna pensionen består av:

  • Inkomstpension
  • Premiepension
  • Tilläggspension
  • Garantipension

Varje år skickar Pensionsmyndigheten ut ett orange kuvert som innehåller information om hur mycket den anställda hittills har tjänat ihop till sin allmänna pension.

Livsinkomst

I den allmänna pensionen är livsinkomsten viktig. Det finns ingen nedre eller övre åldersgräns för att tjäna in pension i det allmänna systemet. Alla förvärvsinkomster, ersättningar från social- och arbetslöshetsförsäkringarna samt pensionsgrundande belopp ger pensionsrätt. Pensionsrätt tjänas in när inkomsterna överstiger 42,3 procent av prisbasbeloppet och räknas då från första kronan.

Inkomstpension, premiepension och garantipension

  • Varje år avsätts 18,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten (lön och andra skattepliktiga ersättningar upp till 7,5 inkomstbasbelopp) till den allmänna pensionen
  • Den största delen, 16 procent, går till inkomstpensionen
  • Resterande mindre del, 2,5 procent, går till premiepensionen
  • Garantipension får den som haft låg eller ingen inkomst.

Tilläggspension

Rätt till tilläggspension har i princip alla förvärvsarbetande födda före 1954. Tilläggspensionen betalas ut i 20-delar beroende på när individen är född.

Pensionsålder

Ansökan om inkomst- och/eller premiepension görs hos Pensionsmyndigheten och kan göras tidigast från 62 års ålder. De som är födda 1958 eller tidigare kan fortfarande ta ut allmän pension från 61 år.

Pensionen är livsvarig och kan tas ut som 1/1, 3/4, 1/2 eller 1/4. Inkomst- och premiepensionen behöver inte tas ut i samma andelar. Enligt lag har den anställda rätt att arbeta till 68 års ålder. Det går bra att arbeta och samtidigt ta ut allmän ålderspension.

Mer information

Läs mer om allmän ålderspension hos Pensionsmyndigheten.