ITP 1 för tjänstemän

ITP 1 är en tjänstepension för privatanställda tjänstemän födda 1979 och senare. Nya företag tillämpar normalt ITP 1 för samtliga tjänstemän oavsett ålder. ITP 1 innehåller ålderspension, premiebefrielse och möjlighet för den anställda att välja efterlevandeskydd. Du som arbetsgivare rapporterar och betalar premierna till Collectum.

Ålderspension

  • Premien för ålderspension är 4,5 procent på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lönedelar därutöver.
  • Premien betalas från och med den månad den anställda fyller 25 år  till och med månaden innan 65 år.

Pensionsmedförande lön

Den pensionsmedförande lönen för ITP 1 är den utbetalda bruttolönen per månad som rapporteras till Collectum.

Premiebefrielse

Premiebefrielseförsäkringen innebär att premien till tjänstemannens ålderspension och eventuellt familjeskydd betalas av försäkringen, istället för arbetsgivaren, vid:

  • Sjukdom/olycksfall för tid utöver sjuklöneperioden.
  • Föräldrapenning i samband med barns födelse i högst 13 månader.
  • Tillfällig föräldrapenning vid vård av eget barn.

Den anställdas val

Tjänstemannen kan välja sparform och förvaltare, om återbetalningsskydd ska finnas och om familjeskydd ska ingå. Valet görs hos Collectum och kan ändras under försäkringstiden. Görs inget val placeras pengarna i traditionell pensionsförsäkring i Alecta utan återbetalnings- eller familjeskydd.

Collectum informerar

Collectum skickar årsbesked till tjänstemannen. Där framgår arbetsgivare, utbetald lön och även de val som den anställda gjort.

Utbetalning av ålderspension

Tjänstemannen kan ta ut pensionen helt eller delvis, tidigast från 55 års ålder. Pensionen kan utbetalas hela livet eller under en kortare period.

Deltidspension/flexpension

Inom de flesta branscher har parterna kommit överens om att arbetsgivaren ska betala en premie för deltidspension/ flexpension. Collectum administrerar avsättningen.