Ålderspension

Pensionen kommer oftast från flera olika håll. Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen. Arbetsgivare med kollektivavtal betalar kompletterande pensionsförsäkringar för de anställda, så kallad tjänstepension. Den anställda kan även ha ett frivilligt privat sparande.

Tjänstepension/avtalspension

Arbetsgivare med kollektivavtal betalar en tjänstepension för sina anställda. I det privata näringslivet kallas den Avtalspension SAF-LO för arbetare och ITP för tjänstemän. Tjänstemän födda 1978 och tidigare omfattas av ITP 2 och födda 1979 och senare av ITP 1. Det finns även företag som har ITP 1 för samtliga tjänstemän oavsett ålder.

Arbetsgivaren administrerar tjänstepensionen för arbetare hos Fora och för tjänstemän hos Collectum.

Arbetare

Tjänstemän

Allmän ålderspension

Den allmänna pensionen finansieras bland annat genom arbetsgivaravgiften som arbetsgivaren betalar. Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen.

Privat pension

Det finns olika sparformer för att privat spara till pension. Privat sparande till pensionsförsäkring är inte avdragsgillt.