Fördjupning

Här beskriver vi det skydd som det kollektivavtalade försäkringspaketet ger de anställda på den privata arbetsmarknaden. Du kan också läsa om vilket skydd de anställda har genom genom de allmänna försäkringarna.

Kollektivavtalad försäkring och pension

Här kan du läsa om de kollektivavtalade försäkringarna. De ger de anställda ett extra skydd och trygghet vid olika händelser i livet:

Premiebefrielse eller premiebefrielseförsäkring innebär att vid vissa händelser betalas den anställdas ålderspension och eventuellt familjeskydd av premiebefrielseförsäkringen. Det kan till exempel gälla när en anställd är sjuk eller föräldraledig.

När en anställd jobbar utomlands för arbetsgivarens räkning eller fortsätter att jobba efter fyllda 65 år gäller andra regler för försäkringsskyddet:

Allmänna försäkringar och pension (lagen)
Privata försäkringar

En anställd kan själv komplettera sitt försäkringsskydd med privata försäkringar efter behov.