Guide för dig som ska teckna kollektivavtalade försäkringar

När ditt företag är medlem i något av Almegas förbund och omfattas av kollektivavtal ska du teckna kollektivavtalade försäkringar, som också inkluderar tjänstepension, för dina anställda. Om ditt företag är medlem utan kollektivavtal ska du ändå teckna omställningsförsäkring Trygghetsrådet TRR och Tjänstegruppliv TGL.

Arbetsgivarens ansvar

Som arbetsgivare ansvarar du för att själv teckna och betala kollektivavtalade försäkringar för dina anställda från det datum kollektivavtalet kopplas in. Det sker inte automatiskt genom medlemskapet. Det är mycket viktigt att teckna försäkringarna så snart företaget blivit medlem och att löpande rapportera in rätt uppgifter, eftersom företaget annars blir retroaktivt betalningsskyldig. 

Tänk också på att befintliga försäkringslösningar inte ersätter kollektivavtalade försäkringar. Därför måste man säga upp dem i god tid så att man inte betalar dubbelt.

Arbetare eller tjänsteman?

Olika kollektivavtalade försäkringspaket gäller beroende på om den anställda är arbetare eller tjänsteman. Som arbetsgivare ska du tillämpa de kollektivavtal som följer av ditt medlemskap i Almega.Är du som medlem osäker på om ditt kollektivavtal gäller tjänstemän eller arbetare? Då kan du kan du ringa Almegas jour 08-762 69 90.

Här tecknar du försäkringarna

Anmäl arbetare till:

Anmäl tjänstemän till både:

Hur och när ska du rapportera?

Till Collectum rapporterar du varje månad och till Fora en gång per år. Du bör ändå se över försäkringarna löpande och rapportera in förändringar så att du undviker att betala för mycket eller för lite, med avräkningsfakturor som följd.

  • Du har personal som har fått nya eller ändrade arbetsuppgifter. En anställd kanske blir ansvarig för schemaläggning och personal, vilket innebär att denne kan räknas som tjänsteman istället för arbetare.
  • Du har anställt ny personal. Tänk på att betala in premier även för tidsbegränsat anställda, så som exempelvis anställda för enstaka dagar, anställda för allmän visstid eller vikarier.
  • Du har sagt upp personal under året. Tänk på att löpande rapportera in ändrade uppgifter till Fora och Collectum. På så sätt undviker du felaktiga fakturor.

Här finns checklistor som innehåller information om hur och när du som arbetsgivare ska agera vid olika händelser som påverkar de kollektivavtalade försäkringarna.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?