Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension

Finfa är en del av Svenskt Näringsliv. Vi erbjuder företag som tecknat eller avser att teckna kollektivavtalad försäkring och pension stöd genom rådgivning, information och utbildning. Kollektivavtalad försäkring och pension har sin grund i kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO respektive Svenskt Näringsliv och PTK.

Finfa informerar arbetsgivare på den privata arbetsmarknaden om både allmän och kollektivavtalad försäkring och pension för de anställda. Vi hjälper och stöttar dig att göra rätt när det gäller försäkringarna genom en fullmatad hemsida med information och material, arbetsgivarservice via telefon och personliga möten, informationsträffar och webinars.

Finfa på Instagram

Finfa.se finns på Instagram. Här får du en inblick i hur det kan se ut när vi arbetar, socialiserar med kollegorna och träffar kunder.

 

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?

Filmen om Finfa

Finfa är arbetsgivarens bästa vän när det gäller kollektivavtalade försäkringar och tjänstepension för de anställda.