Särskild löneskatt på pensionskostnader

Vad innebär särskild löneskatt?

Som arbetsgivare betalar du en särskild löneskatt på pensionskostnaderna för dina anställda. För att kunna beräkna löneskatten behövs det ett löneskatteunderlag. Underlaget är en sammanställning av de pensionsförmåner som ska lönebeskattas. Årets löneskatt hittar du här.

Särskild löneskatt för tjänstemän

Underlag för ITP 1 laddar du själv ned i Collectums internetkontor. ITPK-underlaget skickar Collectum ut per post i slutet av december. För ITP2-premien hämtar du själv löneskatteunderlaget i Alectas internetkontor.

Du redovisar i inkomstdeklarationen till Skatteverket.

Särskild löneskatt för arbetare

För Avtalspension SAF-LO beräknar du själv underlaget för skatten genom att summera de belopp som företaget har betalat för pensionspremier till Fora. Du hittar beloppen på slutavräkningen för föregående år som kommer på fakturan från Fora i februari.

Du redovisar i inkomstdeklarationen till Skatteverket.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?