Premier och avgifter

Här hittar du vanliga frågor kring arbetsgivarens kostnad för de kollektivavtalade försäkringarna, tjänstepensionen och de allmänna avgifterna.

Hittar du inte svaret på just din fråga? Använd då frågeformuläret eller ring vår arbetsgivarservice.

Vad kostar försäkringarna?

Vad kostar de kollektivavtalade försäkringarna och tjänstepensionen?

Här hittar du sammanställningar över premierna för de kollektivavtalade försäkringarna och tjänstepensionen. Olika premier gäller för arbetare och tjänstemän med ITP 1 eller ITP 2.

Är pensionspremier avdragsgilla?

Är ITP och ITPK-premier avdragsgilla för arbetsgivaren?

Svar

Ja, i de flesta fall då huvudregeln för vad som är avdragsgilla pensionspremier är 35 procent av lönen. Mer information om avdragsregler hittar du i Skatteverkets broschyr Skatteregler för aktie- och handelsbolag.

Basbelopp

Vad är årets basbelopp?

Svar

Här kan du läsa om årets aktuella siffor för basbeloppen. Prisbasbeloppet, inkomstbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet.

Premie för deltidspension och flexpension

Hur stor är premien för deltids- och flexpension?

Svar

De flesta kollektivavtalsområden har kommit överens om att införa en premie för deltidspension, också kallad flexpension inom vissa avtalsområden.
Det innebär att arbetsgivaren ska avsätta en extra pensionspremie till de anställda, som en komplettering till den anställdas befintliga tjänstepension.

Nivån på avsättningen till deltidspension eller flexpension varierar mellan avtalsområden. Fora administrerar och fakturerar deltidspensionspremien för arbetare och Collectum för tjänstemän.

Läs mer om premien för deltidspension och flexpension.

Medlem i Svenskt Näringsliv

Varför får jag som företagare en faktura från Svenskt Näringsliv?

Svar

När du blir medlem i ett arbetsgivarförbund blir du även medlem i Svenskt Näringsliv. Läs om organisationen Svenskt Näringsliv.

Arbetsgivaravgiften

Hur mycket betalar jag som arbetsgivare i arbetsgivaravgift?

Svar

Särskild löneskatt på pensionskostnader

Vad innebär särskild löneskatt?

Svar

Som arbetsgivare betalar du en särskild löneskatt på pensionskostnaderna för dina anställda. För att kunna beräkna löneskatten behövs det ett löneskatteunderlag. Underlaget är en sammanställning av de pensionsförmåner som ska lönebeskattas. Här hittar du årets löneskatt.

Särskild löneskatt för tjänstemän

I slutet av december skickar Collectum ut löneskatteunderlag för ITP 1 och ITPK. För ITP2-premien hämtar du själv löneskatteunderlaget i Alectas internetkontor. Redovisning till Skatteverket sköter du som arbetsgivare.

Särskild löneskatt för arbetare

För Avtalspension SAF-LO beräknar du själv underlaget för skatten genom att summera de belopp som företaget har betalat för pensionspremier till Fora. Du hittar beloppen på slutavräkningen för föregående år som kommer på fakturan från Fora i februari. Redovisning till Skatteverket sköter du som arbetsgivare.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?