Föräldraledighet

Här svarar vi på frågor om kollektivavtalad försäkring vid föräldraledighet.

Föräldrapenningtillägget (FPT)

Vad innebär försäkringen Föräldrapenningtillägget (FPT)?

Föräldrapenningtillägget (FPT) är en kollektivavtalad försäkring för arbetare som kan ge en extra ersättning när den anställda är föräldraledig.

Den anställda ansöker om Föräldrapenningtillägget (FPT) hos AFA Försäkring. Du som arbetsgivare ska bekräfta anställningen hos AFA Försäkring.

Anmälan vid föräldraledighet

Vad ska jag som arbetsgivare göra när en anställd ska vara föräldraledig?

Svar

För arbetare:

För tjänstemän ITP 1:

  • För tjänstepensionen ITP 1 fortsätter du att anmäla den utbetalda bruttolönen per månad till Collectum. Om ingen lön utbetalas ange alltid 0 kronor till Collectum.

För tjänstemän ITP 2:

  • Företaget har inte skyldighet att upprätthålla tjänstepensionen ITP 2 under föräldraledighet. Om ITP-planen för den anställda inte ska upprätthållas ska du anmäla detta till Collectum.
  • Vid återinträde måste orsak föräldraledighet anges.
  • Svenskt Näringsliv rekommenderar arbetsgivare att upprätthålla ITP 2 de elva första månaderna av föräldraledigheten per barn.

Period för utbetalning av Föräldrapenningtillägget (FPT)

Om den anställda väljer att ta två föräldraledighetsperioder, hur betalas då Föräldrapenningtillägget (FPT) ut?

Svar

Föräldrapenningtillägget (FPT) för arbetare gäller endast under en sammanhängande föräldraledighetsperiod. Den anställda väljer själv vilken föräldraledighetsperiod som ansökan avser och för att få maximal ersättning gäller det att välja den period som ger flest ersättningsdagar.

Pensionsintjänande under föräldraledighet

Fortsätter en anställd som är föräldraledig att tjäna in pengar till sin tjänstepension?

Svar

För arbetare:

Ja, premiebefrielseförsäkringen tar över arbetsgivarens insättning till den anställdas tjänstepension under föräldraledighet.

För tjänstemän ITP 1:

Ja, Premiebefrielseförsäkringen tar över arbetsgivarens insättning till den anställdas tjänstepension under föräldraledighet.

För tjänstemän ITP 2:

  • Företaget har inte skyldighet att upprätta tjänstepensionen ITP 2 under föräldraledighet.
  • Svenskt Näringsliv rekommenderar dig som arbetsgivare att fortsätta betala ITP-premierna de elva första månaderna av föräldraledigheten per barn.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?