Utlandstjänst

Här svarar vi på frågor om hur försäkringar och pensioner gäller för anställda som ska arbeta utomlands.

 

 

Hittar du inte svaret på just din fråga? Använd då frågeformuläret eller ring vår arbetsgivarservice.

Utsändning av anställd

En av våra anställda tjänstemän ska tillfälligt jobba för oss i Tyskland under sju månader. Hon ska avlönas från Sverige och hon kommer att fortsätta vara skriven i Sverige. Vi har kollektivavtal. Vad bör vi tänka på angående försäkringarna för den anställda?

Försäkringsskyddet ska fortsätta att gälla precis som under arbete i Sverige. Medarbetaren är utsänd av svenskt företag för att utföra ett arbete och ska under denna tid omfattas av svensk socialförsäkring.

  • Ni ska kontakta Försäkringskassan och ansöka om ett intyg A1/E101 eller konventionsintyg på blankett 6220, vilket den anställda ska ha med sig till Tyskland.
  • De kollektivavtalade försäkringarna gäller också, men ska kompletteras med en läkekostnadsförsäkring (LFU).

Tips - läs vår checklista för vad du som arbetsgivare ska göra och tänka på när en anställd ska tjänstgöra utomlands.

Anmäla anställd till ITP vid utlandstjänstgöring

Vi har en anställd tjänsteman som ska arbeta i Dubai i tre år. Hans lön kommer att betalas ut i Sverige. Vad behöver vi göra angående de kollektivavtalade försäkringarna?

Svar

Tjänstemannen ska anmälas till ITP vid utlandstjänstgöring hos Collectum. Dessutom ska arbetsgivaren teckna en Läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring (LFU).

Tips - läs vår checklista för vad du som arbetsgivare ska göra och tänka på när en anställd ska tjänstgöra utomlands.

Socialförsäkring vid utsändning i mer än ett år

Om vi sänder ut en anställd och utsändningstiden överstiger ett år, hur gäller svensk socialförsäkring då?

Svar

Hur socialförsäkringen gäller beror på till vilket land den anställda ska sändas ut till. Se Försäkringskassans information nedan.

Tips! Läs om vad som gäller för de kollektivavtalade försäkringarna vid utlandstjänstgöring.

Svensk anställd i Danmark

Vi ska öppna en butik i Köpenhamn och har anställt en svensk medborgare som är bosatt i Danmark sedan 4-5 år tillbaka. Hur ska vi hantera löner, skatter, arbetsgivaravgifter och försäkringar?

Svar

Eftersom den anställda både arbetar och är bosatt i Danmark så gäller dansk lagstiftning och eventuella danska avtal. Medborgarskapet har ingen betydelse utan avgörande för vilket lands socialförsäkring som skall gälla är var förvärvsarbetet utförs.

Ni bör ta kontakt med Sikringsstyrelsen och Skattekontoret i Danmark för utförligare information vad som gäller i Danmark.

Dansk anställd i Sverige

Vi är ett företag i Danmark som har en anställd som arbetar i Sverige. Ska vi betala svenska arbetsgivaravgifter och omfattas den anställda av svensk socialförsäkring?

Svar

Om den anställda utför sitt arbete fullt ut i Sverige så ska sannolikt svensk socialförsäkring gälla och därmed ska ni betala arbetsgivaravgifter i Sverige.

Ni bör vända er till Försäkringskassan eller motsvarande i Danmark för att få ett besked om vilket lands socialförsäkring som ska gälla.

Arbete i Tyskland

Vi har en anställd som ska bo i Tyskland under tre år. Enligt Skatteverket ska skatt betalas i Tyskland och det ombesörjer hon själv. Likaså ska de sociala avgifterna betalas till Tyskland enligt beslut. Var kan vi vända oss för att få veta var och hur mycket vi ska betala och kan vi sköta detta från Sverige?

Svar

De sociala avgifterna ska betalas i Tyskland och därför ska ni kontakta den tyska myndighet som handhar detta.

Kontakta Skatteverket i Sverige, så kan de sannolikt förmedla en kontakt till gällande tysk myndighet.

Arbetsskada vid utsändning

Vi har medarbetare som i bland  åker till vårt systerbolag i annat land för att utföra arbete åt vårt företag. Gäller våra kollektivavtalade försäkringar vid eventuell arbetsskada?

Svar

Samtliga försäkringar gäller även om arbetet tillfälligt utförs i annat land.

Läs mer om vad som gäller för arbetare och tjänstemän vid utlandstjänstgöring.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?