Anställa person som kommer från ett land utanför EU/ESS

Vi ska anställa en person från ett land som ligger utanför EU/EES. Gäller de kollektivavtalade försäkringarna för den nyanställda? Är det något särskilt som vi behöver tänka på när det gäller försäkringar?

Den anställda omfattas av de kollektivavtalade försäkringarna. Om den nyanställda är arbetare anmäler du till Fora och om det är en tjänsteman till både Collectum och Fora.

Viktigt att veta är att för en person som kommer från ett land utanför EU/EES och arbetar i Sverige finns det normalt sett inte någon möjlighet att få rätt till svensk sjukvård. Det är endast möjligt om personen uppfyller kraven för att folkbokföras i Sverige. Om något händer får personen akut sjukvård, men får själv betala hela kostnaden. Den anställda och/eller arbetsgivaren bör lösa vårdfrågan genom någon typ av sjukvårdsförsäkring.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?