Utländsk arbetskraft

Här svarar vi på frågor om hur försäkringar och pensioner gäller för utländsk arbetskraft som arbetar i Sverige.

 

 

Hittar du inte svaret på just din fråga? Använd då frågeformuläret eller ring vår arbetsgivarservice.

Gäller de kollektivavtalade försäkringarna även för utländsk personal?

Vårt företag har anställt personal från ett annat land. Vi är bunda av kollektivavtal och har därmed kollektivavtalade försäkringar för de anställda. Gäller försäkringarna även för anställda från ett annat land?

Ja, huvudregeln är att samtliga anställda ska omfattas av de kollektivavtalade försäkringarna.

Tips, läs vår checklista för vad som gäller när du anställt ny personal.

Norskt företag med anställd i Sverige

Vi har fått ett uppdrag att sköta lönehanteringen för ett norskt företag som har en anställd här i Sverige. Vilka obligatoriska försäkringar behöver tecknas för den anställda?

Svar

Om företaget har tecknat kollektivavtal eller hängavtal är företaget skyldigt att teckna kollektivavtalade försäkringar för den anställda.

Svensk socialförsäkring gäller för den anställda och därmed ska de sociala avgifterna betalas i Sverige.

Försäkringar för dansk anställd i Sverige

Vi administrerar ett svenskt företags försäkringar. Företaget har kollektivavtal. Nu har de anställt en dansk medborgare här i Sverige. Ska den anställda anmälas till Collectum?

Svar

De kollektivavtalade försäkringarna gäller fullt ut för anställningen  i Sverige och den anställda ska anmälas till Collectum.

Dansk arbetsgivare - gäller svensk arbetsskadeförsäkring?

Jag är en dansk arbetsgivare som har en anställd som bor och arbetar i Sverige. Omfattas den anställda då av svensk arbetsskadeförsäkring?

Svar

För den som bor och arbetar enbart i Sverige gäller svensk socialförsäkring även om personen har en dansk arbetsgivare. Svensk allmän arbetsskadeförsäkring gäller.

Teckna hängavtal och försäkringsavtal med Fora

Vi är ett bemanningsföretag med 12 anställda, varav några är utländska medborgare. Vi hyr ut de anställda till ett slakteri, som nu vill att vårt företag ska teckna ett hängavtal med ett fackförbund. Om vi skriver ett hängavtal med facket, måste vi då teckna ett försäkringsavtal med Fora? Omfattas de anställda som har utländskt medborgarskap av försäkringarna?

Svar

Om företaget tecknar ett hängavtal med facket och därmed omfattas av kollektivavtal, så innebär detta en skyldighet att teckna försäkringsavtal med Fora. De kollektivavtalade försäkringarna gäller för alla anställda arbetare, oavsett medborgarskap.

Inbetald pension till dansk anställd

Vi är ett företag med kollektivavtal som har en dansk anställd sedan två och ett halvt år. Under denna tid har han bott i Sverige och alltså varit anställd i vårt svenska aktiebolag. Nu har han sagt upp sig, ska flytta till Danmark igen och börja jobba på ett danskt företag. Vad händer med hans pension som vi betalt in?

Svar

Den pension som inbetalts till till honom under anställningstiden i Sverige finns kvar och förvaltas enligt de eventuella val han gjort. När han vill ta ut sin pension, kontaktar han den danska pensionsmyndigheten samt det försäkringsbolag i Sverige som förvaltar hans tjänstepension.

Anställa person som kommer från ett land utanför EU/ESS

Vi ska anställa en person från ett land som ligger utanför EU/EES. Gäller de kollektivavtalade försäkringarna för den nyanställda? Är det något särskilt som vi behöver tänka på när det gäller försäkringar?

Svar

Den anställda omfattas av de kollektivavtalade försäkringarna. Om den nyanställda är arbetare anmäler du till Fora och om det är en tjänsteman till både Collectum och Fora.

Viktigt att veta är att för en person som kommer från ett land utanför EU/EES och arbetar i Sverige finns det normalt sett inte någon möjlighet att få rätt till svensk sjukvård. Det är endast möjligt om personen uppfyller kraven för att folkbokföras i Sverige. Om något händer får personen akut sjukvård, men får själv betala hela kostnaden. Den anställda och/eller arbetsgivaren bör lösa vårdfrågan genom någon typ av sjukvårdsförsäkring.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?