Stöd till rehabilitering för anställd

Vilka möjligheter har AFA Försäkring att ge arbetsgivare stöd till rehabiliteringsinsatser för anställd?

Arbetsgivare kan ansöka om rehabiliteringsstöd för en anställd arbetare som omfattas av sjukförsäkringen AGS.
AFA Försäkring kan betala ersättning för kostnader för arbetslivsinriktad rehabilitering och insatser som förebygger arbetsoförmåga.

Läs mer om villkor och regler hos AFA Försäkring.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?