Premiebefrielseförsäkring

Vad betyder premiebefrielse?

Premiebefrielse eller premiebefrielseförsäkring innebär att vid vissa händelser betalas den anställdas ålderspension och eventuellt familjeskydd av premiebefrielseförsäkringen. Du som arbetsgivare blir helt eller delvis premiebefriad.

Premiebefrielseförsäkringen kan till exempel gälla vid sjukdom, föräldrapenning, graviditetspenning och vid vård av barn (tillfällig föräldrapenning).

Läs mer om vad som gäller angående premiebefrielse för Avtalspension SAF-LO för arbetare, ITP 1 och ITP 2 för tjänstemän.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?