Övrigt

Här svarar vi på frågor om kollektivavtalade pensioner och försäkringar som inte ryms inom någon av de övriga kategorierna.

Hittar du inte svaret på just din fråga? Använd då frågeformuläret eller ring vår arbetsgivarservice.

Vad är ITP?

Vad är ITP?

ITP-planen, vanligtvis kallad ITP, har tillkommit genom ett kollektivavtal mellan PTK och Svenskt Näringsliv. ITP är en tjänstepension för anställda tjänstemän som tecknas av arbetsgivare med kollektivavtal. ITP ger den anställda extra pension och ett extra skydd vid sjukdom och dödsfall.

Byte av arbetsuppgifter

I samband med en organisationsförändring i vårt företag har en tjänsteman bytt arbetsuppgifter och betraktas nu som arbetare. Vi har tidigare betalat in ITP premier till Collectum för den anställda. Ska vi nu avanmäla den anställda hos Collectum och anmäla til Fora istället?

Svar

Ja, det är alltid arbetsuppgifterna som styr om en anställd ska betraktas som arbetare eller tjänsteman. När en anställd inte längre är tjänstemän avanmäler man till Collectum vid månadsskiftet och anmäler istället in personen som arbetare till Fora. Samtidigt bör man rapportera in en högre preliminär lönesumma till Fora, så att fakturan blir så korrekt som möjligt.

Kontakta ditt arbetsgivarförbund om du har frågor om vem som är att betrakta som arbetare eller tjänsteman eller hur anställningskontraktet ska ändras vid en förändring av den anställdas arbetsguppgifter.

Tjänstledig anställd

En av våra anställda ska gå på tjänstledighet i 6 månader. Hur gäller de kollektivavtalade försäkringarna för den anställda under tjänstledigheten?

Svar

I regel gäller AFA-försäkringarna vid föräldraledighet, studier och övrig tjänstledighet. Om den anställda arbetaren är borta från jobbet längre tid än sex månader kan försäkringsskyddet minska eller upphöra. När det gäller tjänstemän är företaget vanligtvis inte skyldigt att betala tjänstepension ITP 1 eller ITP 2.

Tips- läs vår checklista på vad du som arbetsgivare ska göra och tänka på när en anställd ska vara tjänstledig.

Arbetare eller tjänsteman?

Vad är skillnaden mellan arbetare och tjänstemän?

Svar

Om en anställd ska räknas som arbetare eller tjänsteman avgörs av vilka arbetsuppgifter som utförs och vilket kollektivavtal som gäller i anställningen. Är du osäker på om en anställd är arbetare eller tjänsteman, kontakta ditt arbetsgivarförbund.

Tjänsteresa utomlands

Gäller de kollektivavtalade försäkringarna när en anställd är på tjänsteresa utomlands?

Svar

Den anställda omfattas både av svensk socialförsäkring och de kollektivavtalade försäkringarna under en tjänsteresa utomlands.

Läs om hur du administrerar försäkringarna vid olika typer av händelser, till exempel arbetsskada eller sjukdom.

Vid en händelse utomlands ska anmälan även göras till aktuellt försäkringsbolag där företaget har tecknat sin tjänstereseförsäkring.

Övergång av verksamhet

Vårt företag ska köpa upp en annan verksamhet, som ska gå in i vårt bolag. Hur tar vi reda på vilka regler som gäller i samband med detta?

Svar

Vid en övergång/övertag av en verksamhet är det viktigt med ett grundligt förarbete så att man inte missar något när det gäller lag och avtal. När en verksamhet eller en del av en verksamhet övergår från ett bolag till ett annat kallas det för övergång av verksamhet.

Det här behöver ni göra:

  • Kontakta det arbetsgivarförbund som ni är medlem i för information om vad som gäller för personalens villkor och förmåner.
  • När det gäller de anställdas tjänstepension, kontakta Finfa för information. För arbetare blir det samma upplägg som tidigare men när det gäller tjänstemän kan det bli annorlunda beroende på om de har tjänstepensionen ITP 1 eller ITP 2.

Tjänstepensionen ITP vid övergång av verksamhet

Vårt företag  ska ta över en annan verksamhet vars tjänstemän har tjänstepensionen ITP 1 eller ITP 2 beroende på ålder. I vårt företag tillämpar vi ITP 1 för alla, oavsett ålder. Kan tjänstemännen med ITP 2, som kommer från den andra verksamheten, behålla sin ITP 2?

Svar

Det är arbetsgivaren som bestämmer vilken tjänstepension som skall gälla. De tjänstemän som har tjänstepensionen ITP 2 kan behålla ITP 2 om det godkänns av dig som arbetsgivare. För att behålla ITP 2 måste arbetsgivaren tillsammans med den anställda skicka in en ansökan om kvarstående vid verksamhetsöverång.

Blanketten finns i Collectums internetkontor och skickas skickas sedan till Collectum som ska godkänna kvarståendet.

Vad betyder "kollektivavtalssmitta"?

Vi håller på att köpa upp ett bolag som ska gå in i vårt företag. Vi har hört begreppet så kallad ”kollektivavtalssmitta”  i samband med företagsfusioner. Vad betyder det?

Svar

När ett företag utan kollektivavtal tar över ett företag/verksamhet som har kollektivavtal följer kollektivavtalet och de anställdas kollektivavtalade försäkringarna med i köpet. Det innebär att företaget som tar över/köper ska följa kollektivavtalet när det gäller arbetsrätt och löner. Med ett kollektivavtal följer också skyldigheten att betala kollektivavtalad försäkring och tjänstepension för de anställda.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?