När måste man teckna försäkringar?

Vilken skyldighet har arbetsgivare att teckna kollektivavtalad försäkring och tjänstepension för de anställda? Ska företaget teckna försäkringar för alla, även tillfällligt anställda och ungdomar?

Hittar du inte svaret på just din fråga? Använd då frågeformuläret eller ring vår arbetsgivarservice.

Teckna försäkring för de anställda

Vilken skyldighet har jag som arbetsgivare att teckna kollektivavtalade försäkringar och tjänstepension för mina anställda?

Företag som är bundna av kollektivavtal ska teckna försäkring och tjänstepension för de anställa. Företag som är medlemmar i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv är bundna av kollektivavtal. Detsamma gäller för företag som har slutit kollektivavtal med fackförbund, så kallade hängavtalsföretag.

Läs mer om hur du som arbetsgivare tecknar kollektivavtalad försäkring och tjänstepension för de anställda.

Anställa personal

Jag ska nyanställa en person, vilka försäkringar måste jag teckna för den nyanställda?

Svar

Vi utgår ifrån att företaget är bundet av kollektivavtal.

När du anställer ny personal ska försäkringar och tjänstepension tecknas för den nyanställda.

Dessa försäkringar gäller för arbetare och tecknas hos Fora:

Dessa försäkringar gäller för  tjänstemän och tecknas hos både Fora och Collectum:

Tips - läs vår checklista som beskriver hur du tecknar försäkringarna vid en nyanställning.

Semestervikarier

Gäller de kollektivavtalade försäkringarna för semestervikarier?

Svar

Om företaget har kollektivavtal gäller avtalsförsäkringarna för alla som är anställda i företaget, oavsett anställningsform. Semestervikarier eller feriearbetare som kommer från ett annat land för att jobba i Sverige omfattas också. Däremot kan försäkringarna ha olika kvalifikationskrav när det gäller till exempel ålder och anställningstid.

Det är olika saker att tänka på beroende på om den anställda är arbetare eller tjänsteman. Vår checklista för nyanställning beskriver vad du som arbetsgivare ska göra.

Checklista nyanställning

 

Vikarier

Är jag som arbetsgivare med kollektivavtal skyldig att teckna försäkringar för tillfälligt anställda vikarier?

Svar

Om företaget har kollektivavtal gäller alltid avtalsförsäkringarna för alla som är anställda i företaget, oavsett anställningsform. Däremot kan försäkringarna ha olika kvalifikationskrav när det gäller till exempel ålder och anställningstid.

Det är olika saker att tänka på beroende på om den anställda är arbetare eller tjänsteman. Vår checklista för nyanställning beskriver vad du som arbetsgivare ska göra.

Checklista nyanställning

Timanställda arbetare

Jag har anställt en arbetare på timmar och undrar om personen har rätt till tjänstepension från företaget?

Svar

Om företaget har kollektivavtal för arbetare eller frivilligt tecknat försäkringsavtal med Fora ska företaget betala premier till tjänstepensionen om arbetaren är mellan 25-65 år.

Tips - läs mer om vad som gäller vid nyanställning.

Timanställda tjänstemän

Vårt företag har många timanställda tjänstemän. Ska dessa anmälas till Collectum?

Svar

Tjänsteman som är födda 1979 eller senare, som omfattas av ITP 1, ska alltid anmälas till Collectum.

För den som är född 1978 eller tidigare och omfattas av ITP 2, och har en anställning på kortare tid än tre hela kalendermånader, ska inte anmälas till Collectum.

Anställda med längre anställningstid än tre månader ska däremot anmälas till ITP2 hos Collectum, om den genomsnittliga arbetstiden beräknas till minst åtta timmar per vecka.

Provanställning

Omfattas provanställda av de kollektivavtalade försäkringarna?

Svar

Provanställning räknas som tillsvidareanställning och den anställda ska direkt omfattas av samtliga kollektivavtalade försäkringar.

Tips - läs vår checklista på vad arbetsgivaren ska göra vid nyanställning.

Tillfällig anställning vid arbetstopp

Måste vi anmäla en person som arbetar vid tillfällig arbetstopp till Fora och Collectum?

Svar

Olika gäller beroende på om den anställda är arbetare eller tjänsteman.

  • Arbetare ska anmälas till Fora, antingen direkt eller när man gör årets slutrapportering. 
  • En tjänsteman som har ITP 1 ska anmälas varje månad till Collectum.
  • Är tjänstemannen född 1978 eller tidigare och har ITP 2 ska personen ha arbetat minst 8 timmar i snitt per vecka under en 3-månadersperiod för att ni ska anmäla in till Collectum.
  • Till Fora rapporterar ni alla anställdas löner när ni gör årets slutrapportering.

Försäkringar för praktikant

Gäller de kollektivavtalade försäkringarna för praktikanter?

Svar

Om företaget tar emot en praktikant som inte får lön av företaget gäller inte de kollektivavtalade försäkringarna. Vanligtvis är hen försäkrad på annat sätt, till exempel genom skola, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller egen privat försäkring.

Praktikanter och lärlingar som få lön från företaget omfattas av de kollektivavtalade försäkringarna.

När det gäller praktikanter från ett annat land omfattas dessa inte av det svenska företagets kollektivavtalade försäkringar. Därför bör de ha försäkringar ordnade från sitt hemland, till exempel sjukvårdsförsäkring. Är praktikanten från ett EU/EES land har personen rätt till svensk akutsjukvård genom att ha med sig det så kallade EU-kortet.

Försäkringar ungdomar

Hur gäller försäkringarna för ungdomar, som jobbar extra? Finns det någon åldersgräns för att försäkringarna ska gälla?

Svar

När det gäller Fora finns ingen nedre åldersgräns. Genom Fora har arbetare sjukförsäkringen AGS, arbetsskadeförsäkringen TFA, tjänstegrupplivförsäkringen TGL, Föräldrapenningtillägg (FPT) och Omställningsförsäkring. Avtalspension SAF-LO gäller och betalas från och med 25 år.

Tjänstemän omfattas alltid av arbetsskadeförsäkringen TFA via Fora, oavsett ålder. Först från 18 års ålder gäller Tjänstegrupplivförsäkringen TGL och ITP sjukpension.  Tjänstepensionen börjar gälla från 25 års ålder.

Anställda med lönebidrag

Vårt företag har några personer som är anställda med lönebidrag, både arbetare och tjänstemän. Behöver vi rapportera in dessa till Fora och Collectum?

Svar

Alla arbetare, oavsett antal arbetade timmar och anställningsform, ska rapporteras till Fora. Bidragsdelen ska också räknas med i löneunderlaget.

Tjänsteman som omfattas av ITP 1 ska alltid rapporteras till Collectum, oavsett antal arbetade timmar och anställningsform. Bidragsdelen ska också räknas med i löneunderlaget.

För tjänsteman som omfattas av ITP 2 ska anställningen beräknas vara längre än tre månader innan du som som arbetsgivare ska rapportera till Collectum. Bidragsdelen ska också räknas med i löneunderlaget.

Tips! Läs vår checklista för lönerapportering.

Kollektivavtalade försäkringar vid anställningsstöd

Jag driver ett mindre företag och har tecknat kollektivavtalade försäkringar för mina anställda. Nu ska jag anställa en person med arbetsförmedlingens anställningsstöd. Behöver jag teckna försäkringar för personen med anställningsstöd?

Svar

Om företaget har kollektivavtal gäller alltid avtalsförsäkringarna för alla som är anställda i företaget, oavsett anställningsform. För arbetare tecknar man försäkringar och tjänstepension hos Fora och för tjänstemän tecknar man både hos Fora och Collectum.

Företaget har redan försäkringsavtal med Fora

Vi håller på att ansluta oss till ett medlemskap i ett arbetsgivarförbund. Vi har sedan tidigare tecknat försäkringar för de anställda hos Fora. Behöver vi anmäla något till Fora?

Svar

När företaget blir medlem i ett arbetsgivarförbund och Svenskt Näringsliv skickas information från Svenskt Näringsliv till Fora. Företagets försäkringsavtal med Fora blir då uppgraderat:

Företaget behöver alltså inte kontakta Fora i ärendet. Om företaget har tjänstemän ska pensioneringsavtal tecknas med Collectum.

Fora, Collectum, AFA Försäkring och Alecta

Vad är skillnaden mellan bolagen Collectum, Fora, AFA Försäkring och Alecta?

Svar

Fora och Collectum är administrationsbolag för de kollektivavtalade försäkringarna. Dessa bolag administrerar, fakturerar och slussar pengarna vidare till AFA Försäkring och de valda pensionsbolagen.

AFA Försäkring är ett försäkringsbolag som försäkrar och förvaltar de anställdas kollektivavtalade försäkringar.

Alecta är det försäkringsbolag som försäkrar och förvaltar tjänstemännens sjukpension, familjepension/familjeskydd och delar av ålderspensionen.

Tjänstepension och försäkringar utan kollektivavtal

Vårt företag saknar kollektivavtal för tjänstemännen. Däremot har vi tecknat ett hängavtal för arbetarna. Är vi skyldiga att betala tjänstepension och försäkring även för tjänstemännen?

Svar

Nej, om ditt företag endast har tecknat ett hängavtal för de anställda arbetarna är företaget bara skyldig att teckna kollektivavtalad försäkringar och tjänstepension för arbetarna. Undantag är  Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), som omfattar företagets samtliga anställda. Tjänstepension och motsvarande försäkringar kan tecknas för tjänstemännen i valfritt försäkringsbolag.

Försäkringar via Collectum utan kollektivavtal eller hängavtal

Går det att ha försäkringar via Collectum utan att företaget har ett kollektivavtal eller hängavtal med ett fackförbund?

Svar

Nej, företaget kan inte teckna tjänstepension ITP via Collectum utan kollektivavtal.

Läs mer - medlemskap i en arbetsgivarorganisation inom Svenskt Näringsliv.

Frivilliga försäkringar

Har jag möjlighet att teckna försäkringar, som motsvarar kollektivavtalets, för mina anställda trots att mitt företag saknar kollektivavtal?

Svar

Ja, du kan vända dig till ett försäkringsbolag för att teckna motsvarande försäkringar. Företag som saknar kollektivavtal har också möjlighet att teckna ett försäkringsavtal hos Fora.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?