Företagare och VD

Hur gäller de kollektivavtalade försäkringarna för ägare av ett bolag och anställd VD?

Hittar du inte svaret på just din fråga? Använd då frågeformuläret eller ring vår arbetsgivarservice.

Försäkringar för företagare och VD

Jag äger ett mindre företag som jag också är VD i. Företaget har kollektivavtal. Hur gäller försäkringarna för mig?

De kollektivavtalade försäkringarna omfattar inte automatiskt VD i aktiebolag och företagare. Undantaget är Trygghetsförsäkring vid arbetskada (TFA) som gäller för alla anställda.

Som egenföretagare bör du teckna ett kompletterande försäkringsskydd. Du kan teckna Företagares egen försäkring via Fora, ITP-planen via Collectum eller individuella försäkringar.

Läs mer om Företagarens försäkringsskydd.

Generationsskifte

Jag och min partner har arbetat i vårt gemensamt ägda företag i många år. Företaget har kollektivavtal och försäkringar för både arbetare och företagare. I september övertog våra barn företaget. Min partner och jag jobbar fortfarande kvar. Hur ska våra försäkringar se ut nu?

Svar

Om du och din partner fortfarande äger aktier i företaget räknas er andel ihop med barnens aktier. Om ni tillsammans äger mer än en tredjel av aktierna kan ni ha kvar nuvarande försäkringslösningar. Väljer ni att sälja samtliga aktier kan ni som tidigare ägare och numera anställda söka undantag för att behålla den lösningen ni har. Om ni räknas som arbetare söker ni undantag hos Försäkringsnämnden på Fora och om ni räknas som tjänstemän hos ITP-nämnden på Collectum.

Tips - läs mer om Företagarens försäkringsskydd.

Egenavgifter

Jag driver ett eget företag med F-skattsedel och är konsult, hur mycket ska jag betala i egenavgifter?

Svar

Avgiften för egna företagare som inte driver aktiebolag är 28,97% . Avgiften avser den som har 7 karensdagar vid sjukdom, vilket är det som gäller automatiskt om inget annat val har gjorts aktivt. Läs mer om egenavgifter hos Skatteverket.

Som egenföretagare kan man istället välja 14, 30, 60 respektive 90 karensdagar och får då en lägre egenavgift. Det går också att välja en karensdag mot högre egenavgift. Läs mer om karensdagar för egenföretagare hos Försäkringskassan.

A-kassan

Jag har startat ett eget företag. Jag är sedan tidigare med i A-kassan och undrar om man kan få ersättning från A-kassan som egen företagare?

Svar

För att få ersättning som företagare måste verksamheten ha upphört, firman vara avregistrerad och tillgångarna avyttrade. Vi rekommenderar dig som egenföretagare att gå över till en A-kassa för egenföretagare, t ex Svensk Handels och Arbetsgivarnas arbetslöshetskassa (SHA), som tar emot alla oavsett bransch.

Arbetslös

Kan jag som egen företagare skaffa försäkringar som gäller om jag blir arbetslös? Om jag till exempel måste lägga ner företaget?

Svar

Även en egen företagare behöver en arbetslöshetsförsäkring. Svenskt Näringsliv står tillsammans med flera andra organisationer bakom Svensk Handels och Arbetsgivarnas arbetslöshetskassa (SHA). Den är öppen för alla branscher. Det finns även flera kassor som tar emot företagare. Samma lagstiftning styr alla kassors verksamhet.

Tips - läs mer om företagarens försäkringsskydd.

Aktiebolag och a-kassa

Den som har enskild firma måste avveckla sitt företag för att kunna få ersättning från a-kassa. Men vad gäller om firman är ett aktiebolag?

Svar

En verksamhet behöver inte avvecklas helt för att en företagare ska kunna få arbetslöshetsersättning, men ingen verksamhet får bedrivas i företaget. Det viktiga är att du står till arbetsmarknadens förfogande utan begränsningar.

Vi rekommenderar dig att vara med i en A-kassa för egenföretagare, t ex Svensk Handels och Arbetsgivarnas arbetslöshetskassa, som tar emot alla oavsett bransch.

VD och a-kassa

Jag är på väg att starta upp ett aktiebolag med en kompanjon och undrar om jag som VD kan vara med i a-kassan?

Svar

Ja, det finns a-kassor där en VD eller företagare kan vara ansluten, t ex Alfa kassan eller Svensk Handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa (SHA).

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?