Företagare och VD

Hur gäller de kollektivavtalade försäkringarna för ägare av ett bolag och anställd VD?

 

 

Hittar du inte svaret på just din fråga? Använd då frågeformuläret eller ring vår arbetsgivarservice.

Försäkringar för företagare och VD

Jag äger ett mindre företag som jag också är VD i. Företaget har kollektivavtal. Hur gäller försäkringarna för mig?

De kollektivavtalade försäkringarna omfattar inte automatiskt VD i aktiebolag och företagare. Undantaget är Trygghetsförsäkring vid arbetskada (TFA) som gäller för alla anställda.

Som egenföretagare bör du teckna ett kompletterande försäkringsskydd. Du kan teckna Företagares egen försäkring via Fora, ITP-planen via Collectum eller individuella försäkringar.

Läs mer om Företagarens försäkringsskydd.

Generationsskifte

Jag och min partner har arbetat i vårt gemensamt ägda företag i många år. Företaget har kollektivavtal och försäkringar för både arbetare och företagare. I september övertog våra barn företaget. Min partner och jag jobbar fortfarande kvar. Hur ska våra försäkringar se ut nu?

Svar

Om du och din partner fortfarande äger aktier i företaget räknas er andel ihop med barnens aktier. Om ni tillsammans äger mer än en tredjel av aktierna kan ni ha kvar nuvarande försäkringslösningar. Väljer ni att sälja samtliga aktier kan ni som tidigare ägare och numera anställda söka undantag för att behålla den lösningen ni har. Om ni räknas som arbetare söker ni undantag hos Försäkringsnämnden på Fora och om ni räknas som tjänstemän hos ITP-nämnden på Collectum.

Tips - läs mer om Företagarens försäkringsskydd.

Egenavgifter

Jag driver ett eget företag med F-skattsedel och är konsult, hur mycket ska jag betala i egenavgifter?

Svar

Avgiften för egna företagare som inte driver aktiebolag är 28,97% . Avgiften avser den som har 7 karensdagar vid sjukdom, vilket är det som gäller automatiskt om inget annat val har gjorts aktivt. Läs mer om egenavgifter hos Skatteverket.

Som egenföretagare kan man istället välja 14, 30, 60 respektive 90 karensdagar och får då en lägre egenavgift. Det går också att välja en karensdag mot högre egenavgift. Läs mer om karensdagar för egenföretagare hos Försäkringskassan.

Enskild firma och a-kassa

Jag har startat en enskild firma. Jag är sedan tidigare med i A-kassan och undrar om man kan få ersättning från A-kassan som egenföretagare?

Svar

För att få ersättning som egenföretagare måste verksamheten ha upphört, firman vara avregistrerad och tillgångarna avyttrade. Vi rekommenderar dig som egenföretagare att gå över till en A-kassa för egenföretagare, till exempel Småföretagarnas A-kassa (SMÅA),  som tar emot alla företagare oavsett bransch.

Aktiebolag och a-kassa

Jag driver ett aktiebolag. Vad gäller om jag blir arbetslös och vill få ersättning från A-kassan?

Svar

Ett aktiebolag behöver inte avvecklas helt för att en företagare ska kunna få arbetslöshetsersättning. För att du ska ha rätt till ersättning får ingen verksamhet bedrivas i företaget. Du måste också stå till arbetsmarknadens förfogande utan begränsningar.

Vi rekommenderar dig att vara med i en A-kassa för företagare, till exempel Småföretagarnas arbetslöshetskassa (SMÅA), som tar emot alla företagare oavsett bransch.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?