Dödsfall

Här svarar vi på frågor om hur de kollektivavtalade försäkringarna gäller när en anställd avlidit.

Hittar du inte svaret på just din fråga? Använd då frågeformuläret eller ring vår arbetsgivarservice.

Anmälan vid dödsfall

Får efterlevande automatiskt ersättning från Tjänstegrupplivförsäkringen TGL eller ska det göras en anmälan?

Olika gäller beroende på om den avlidna var arbetare eller tjänsteman.

Arbetare: Du som arbetsgivare bör informera anhöriga om att blanketten "Anmälan dödsfall TGL" ska skickas till AFA Försäkring. Som arbetsgivare ska även du fylla i blanketten och bekräfta den avlidnas anställningsuppgifter.

Tjänsteman: Om TGL är tecknat i Alecta sker anmälan om dödfallet automatiskt, men om företaget valt annat försäkringbolag ska dödfallet anmälas till det valda bolaget.

Du hittar mer information i vår checklista som beskriver vad du som arbetsgivare behöver göra och tänka på när en anställd har avlidit.

Tjänstegrupplivförsäkringen TGL

När gäller Tjänstegrupplivförsäkringen TGL och vem kan få ersättning?

Svar

Om en anställd avlider finns den kollektivavtalade Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL, som kan betalas ut till de efterlevande. Pengarna betalas ut till antingen make/maka, barn eller föräldrar som ett skattefritt engångsbelopp.

Tips - läs vår checklista om vad du som arbetsgivare ska göra och tänka på när en anställd avlidit. Checklistan omfattar både arbetare och tjänstemän.

Förmånstagare vid dödsfall

Vilka är förmånstagare för arbetare respektive tjänstemän vid dödsfall?

Svar

Arbetare: För Tjänstegrupplivförsäkringen TGL är följande förmånstagare till grundbeloppet: Make/maka/registrerad partner, sambo, annan sambo och barn. Vill man ändra förmånstagare ska man fylla i en blankett som skickas till AFA Försäkring. Har arbetaren valt återbetalningsskydd och/eller familjeskydd i Avtalspension SAF-LO är förmånstagarna make/maka/registrerad partner, sambo eller barn. Vill man ändra förmånstagare eller förmånstagarordningen får man vända sig till Fora.

Tjänstemän: För Tjänstegrupplivförsäkringen TGL är följande förmånstagare: Make/maka/registerad partner, barn/barnbarn och föräldrar. Vill man ändra förmånstagare i TGL ska man fylla i en blankett och skicka in till Collectum. Har tjänstemannen valt återbetalningskydd och/eller familjeskydd i ITP 1 respektive ITPK är förmånstagarna make/maka/registrerad partner/sambo och barn. Vill man ändra förmånstagare i ITP 1 och ITPK ska man fylla i en blankett och skicka in till Collectum. I ITP familjepension (förmån i traditionell ITP 2 på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp) är make/maka/registrerad partner förmånstagare till en livsvarigt utbetald förmån och barn upp till 20 år. Ingen annan förmånstagare kan sättas in.

Tjänstegrupplivförsäkringen TGL och sambo

Om min sambo avlider, blir jag förmånstagare till TGL försäkringen eller går en del till hans barn från ett tidigare äktenskap?

Svar

När det gäller en arbetare och TGL får en sambo med gemensamma barn hela grundbeloppet. När barnen inte är gemensamma delas pengarna mellan sambo och den avlidnes barn. När det gäller tjänstemannens TGL ingår inte sambo i det generella förmånstagarförordnandet, däremot går det bra att skriva in sambo i ett nytt förordnande.

Efterskydd Tjänstegrupplivförsäkring TGL

Vi har en tidigare anställd som avlidit. Kan Tjänstegrupplivförsäkringen TGL gälla ändå?

Svar

I TGL försäkringarna finns ett efterskydd, hur länge det sträcker sig kan variera. Det beror på varför anställningen avslutades och hur lång tid som har gått. Reglerna skiljer sig också åt beroende på om det gäller en arbetare eller tjänsteman.

Annan sambo

Som förmånstagare i Tjänstegrupplivförsäkringen TGL för arbetare står bland annat sambo och annan sambo. Vad är skillnaden mellan dessa?

Svar

Annan sambo är en person som man är sammanboende med, men man har inte gemensamma barn. Läs mer om förmånstagarförordning hos AFA Försäkring

Tjänstegrupplivförsäkring TGL och tjänstledighet

Gäller TjänstegrupplivförsäkringenTGL för arbetare respektive tjänstemän även under tjänstledighet?

Svar

För arbetares TGL gäller att man kan vara ledig 360 dagar utan att falla ur försäkringen. Vid sjukdom gäller försäkringen fram till 65 år.

För tjänstemännen gäller TGL så länge anställningen varar (undantag tjänstledighet för militär grundutbildning och vissa studier). Vid sjukdom gäller försäkringen fram till 65 år.

Efterlevandeskydd och ITP

Är det någon skillnad vad gäller efterlevandeskyddet mellan ITP-avtalen, ITP 1 och ITP 2?

Svar

I ITP 1 finns valbart familjeskydd och återbetalningsskydd. ITP 2 innehåller en familjepension som intjänas enbart på lönedelar över 7,5 ibb. Dessutom finns valbart familjeskydd samt möjlighet att förse sitt ITPK-sparande med ett återbetalningsskydd.

Tjänstegrupplivförsäkring TGL efter 65 år

Omfatttas arbetare och tjänstemän som fyllt 65 år av Tjänstegrupplivförsäkringen TGL?

Svar

Arbetare: Den anställda omfattas av  TGL-försäkringen vid arbete efter 65 år, men arbetsgivaren betalar ingen premie. Vid frånvaro från arbetet, som varat mer än 90 dagar i följd, faller arbetaren ur försäkringen. Efterskydd gäller inte efter 65 år.

Tjänstemän: TGL-försäkringen gäller även vid arbete efter 65 år, dock längst till 70 år. Arbetsgivaren betalar premien för TGL mellan 65 och 70 år.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?