Olycksfall under lunchrast

En av våra anställda har skadat sig under lunchrasten. Gäller arbetsskadeförsäkringen då?

Måltidsrast är som regel inte betald arbetstid. För att ett olycksfall som har inträffat under en måltidsrast ska omfattas av arbetsskadeförsäkringen krävs att olycksfallet har ett samband med arbetet.

Tips - läs om hur den allmänna och kollektivavtalade arbetskadeförsäkringen gäller.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?