Arbetsskadeförsäkring för anställd över 65 år

Vi har anställt en person som har fyllt 65 år. Hur skyddas den anställda vid en eventuell arbetsskada?

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) omfattar alla anställda, oavsett ålder.

Tips- läs vår checklista för hur du som arbetsgivare ska hantera de kollektivavtalade försäkringarna för anställda som fortsätter att arbeta efter 65 år.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?