Arbetsskada

Vad räknas som en arbetsskada? Hur anmäler man en arbetsskada? Vad är arbetsgivarens respektive den anställdas ansvar när det gäller anmälan? Omfattas alla anställda av arbetsskadeförsäkringen?

Hittar du inte svaret på just din fråga? Använd då frågeformuläret eller ring vår arbetsgivarservice.

Kollektivavtalad försäkring vid olycksfall i arbetet

En av våra anställda har skadat sig på jobbet. Vilken kollektivavtalad försäkring gäller och hur anmäler vi skadan?

Trygghetsförsäkring vid arbetskada (TFA) kan ge ersättning när en anställd råkat ut för en arbetsskada. Försäkringen omfattar alla anställda och gäller vid olycksfall i arbetet, färdolycksfall, smitta och arbetssjukdomar. Den anställda ansöker själv om Trygghetsförsäkring vid arbetskada (TFA) hos AFA Försäkring. Du som arbetsgivare ska bekräfta anställningen på den anmälan som den anställda gjort på afaforsakring.se.

  • Tips- läs vår checklista för vad du som arbetsgivare ska göra när en anställd råkat ut för en arbetsskada.

Arbetsskada vid arbete hemifrån/distansarbete

Gäller Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) när en anställd jobbar hemifrån?

Svar

Ja, Trygghetsförsäkringen TFA gäller vid arbete för arbetsgivarens räkning i den anställdas hem. Skadan måste bevisligen ha ett direkt samband med arbetet.

Läs vår checklista som beskriver vad du som arbetsgivare ska göra när en anställd råkat ut för en arbetsskada.

Anmälan av arbetsskada

Vilka anmälningar ska jag som arbetsgivare göra när en anställd råkat ut för en arbetsskada?

Svar

Det här ska du som arbetsgivare göra, samma gäller för både arbetare och tjänstemän:

  • Anmäl arbetsskadan på Försäkringskassans och Arbetsmiljöverkets gemensamma portal anmalarbetskada.se.
  • Bekräfta anställningen på den anmälan som den anställda gjort på afaforsakring.se.

Den anställda anmäler själv och söker ersättning från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) hos AFA Försäkring.

Försäkring till och från arbetet

Finns det någon försäkring via företaget som omfattar restiden från hemmet och till arbetsplatsen?

Svar

Ja, både allmän arbetsskadeförsäkring och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) gäller vid färden mellan hemmet och arbetsplatsen. För att räknas som färdolycksfall måste den kortaste vägen tas och resan göras i direkt anslutning till arbetstidens början och slut. De vanligaste avvikelserna som är tillåtna är att lämna och hämta på förskola och att ta sig till en samåkningspunkt.

Om ett trafikförsäkrat fordon är inblandat i olyckan ska anmälan göras till fordonets trafikförsäkring i stället för till AFA Försäkring (TFA).

Olycksfall vid tjänsteresa

Gäller Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) vid olycksfall under tjänsteresa?

Svar

Ja, om olycksfallet har ett direkt samband med tjänsteresans syfte så gäller Trygghetsförsäkring TFA. Alla arbetsskador ska anmälas till Försäkringskassan på www.anmalarbetsskada.se. Om olyckan sker med ett trafikpliktigt fordon ska det alltid anmälas till fordonets försäkringsbolag.

Tips - läs vår checklista för vad du som arbetsgivare ska göra när en anställd råkat ut för en arbetsskada.

Arbetsskada under tjänsteresa utomlands

En av våra tjänstemän har skadat sig under en tjänsteresa till USA. Vårt företag har kollektivavtal. Vilka försäkringar gäller och var ska anmälan göras?

Svar

Tjänstemannen omfattas av svensk socialförsäkring och av de kollektivavtalade försäkringarna under tjänsteresan.

  • Vår checklista beskriver vad du som arbetsgivare ska göra när en anställd har råkat ut för en arbetsskada.
  • Anmälan ska även göras till aktuellt försäkringsbolag där företaget har tecknat sin tjänstereseförsäkring.

Karensdag vid arbetsskada

Vi har en anställd som har skadat sig på arbetet. Vad gäller angående karensdagen när den anställda är frånvarande på grund av arbetsskada?

Svar

Vid arbetsolyckor som leder till frånvaro ger Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) inkomstersättning redan från första dagen, det vill säga även karensdagen. Ersättningen täcker i de flesta fall hela inkomstbortfallet.

Anmäla olycka med fordon

En anställd körde av vägen med bilen på väg till jobbet. Några personskador kunde inte konstateras på sjukhuset direkt efter olyckan. Ska olyckan anmälas och i så fall vart?

Svar

Då olyckan skedde med ett fordon ska den anställda anmäla händelsen till fordonets försäkringsbolag och arbetsgivaren ska anmäla till Försäkringskassan www.anmalarbetsskada.se.

Olycka med fordon

Gäller Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) när en lagerarbetare som arbetar på en lastkaj går upp på flaket till en ankommande bil/container och skadar sig?

Svar

Nej, eftersom olyckan sker i anslutning till trafikförsäkrat fordon ska skadan ersättas av trafikförsäkringen. Arbetsskadan ska anmälas till Försäkringskassan på www.anmalarbetsskada.se.

Tips- läs vår checklista för vad du som arbetsgivare ska göra när en anställd råkat ut för en arbetsskada.

Olycksfall under lunchrast

En av våra anställda har skadat sig under lunchrasten. Gäller arbetsskadeförsäkringen då?

Svar

Måltidsrast är som regel inte betald arbetstid. För att ett olycksfall som har inträffat under en måltidsrast ska omfattas av arbetsskadeförsäkringen krävs att olycksfallet har ett samband med arbetet.

Tips - läs om hur den allmänna och kollektivavtalade arbetskadeförsäkringen gäller.

Arbetsskadeförsäkring för underentreprenör

Gäller Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) när företaget anlitar en underentreprenör?

Svar

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) gäller inte för underentreprenörer eller inhyrd personal. Det är underentreprenören eller bemanningsföretaget som ska försäkra sina anställda. Trygghetsförsäkring vid arbetskada (TFA) gäller för alla företagets anställda och även för verksam ägare.

Ersättning till företaget vid arbetsskada?

Får företaget någon ersättning när en anställd råkat ut för en arbetsskada?

Svar

Nej, all ersättning från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) utbetalas direkt till den skadade. Företaget erhåller ingen kostnadsersättning för de utlägg som man har haft vid en skada eller den lön man utbetalar (se regler i ditt kollektivavtal).

  • Tips- läs vår checklista för vad du som arbetsgivare ska göra när en anställd råkat ut för en arbetsskada.

Sveda och värk

Finns det en försäkring som täcker sveda och värk, till exempel ryggont som uppkommit på grund av skada i arbetet?

Svar

Ja, om sjukskrivningstiden vid olycksfall varar 31 dagar eller mer täcker TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada även sveda och värk. Försäkringen gäller för både arbetare och tjänstemän.

Försäkring vid tandskada

Vi har en anställd som behöver tandvård efter en arbetsskada. Finns det någon försäkring som även täcker tandsskada?

Svar

Den allmänna arbetsskadeförsäkringen hos Försäkringskassan täcker kostnader för tandskador i samband med olycksfall. Den anställda ska uppge att det är en arbetsskada hos tandläkaren.

Det här ska du som arbetsgivare göra:

  • Anmäl arbetsskadan på Försäkringskassans och Arbetsmiljöverkets gemensamma portal anmalarbetskada.se
  • Bekräfta anställningen på den anmälan som den anställda gjort på afaforsakring.se

Den anställda anmäler till:

Arbetsplatsolycka under alkohol- eller drogpåverkan

Om en anställd som råkar ut för ett olyckfall på arbetsplatsen  är alkohol- eller drogpåverkad, gäller Trygghetsförsäkring vid arbetskada (TFA) ändå?

Svar

Ja, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) gäller. Ersättningen kan sänkas om den anställda medverkat till skadan genom grov vårdslöshet eller uppsåt.

Ersättning av kläder vid olycka

En anställd ramlade omkull på arbetet och rev sönder både jacka, glasögon och byxor. Han har inte behövt uppsöka läkare och har inte sjukskrivit sig. Har han rätt till någon ersättning via Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)?

Svar

Nej, man behöver vara arbetsoförmögen för att få ersättning för kläder/glasögon från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).

Arbetsskadeförsäkring för anställd över 65 år

Vi har anställt en person som har fyllt 65 år. Hur skyddas den anställda vid en eventuell arbetsskada?

Svar

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) omfattar alla anställda, oavsett ålder.

Tips- läs vår checklista för hur du som arbetsgivare ska hantera de kollektivavtalade försäkringarna för anställda som fortsätter att arbeta efter 65 år.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?