Arbetsbrist

Vilka försäkringar gäller när vi måste säga upp personal på grund av arbetsbrist? Är det skillnad om det gäller en arbetare eller en tjänsteman?

Hittar du inte svaret på just din fråga? Använd då frågeformuläret eller ring vår arbetsgivarservice.

Uppsägning av tjänsteman

Vi ska säga upp en av våra tjänstemän på grund av arbetsbrist. Hur gör vi anmälan till TRR Trygghetsrådet och vilken hjälp kan den uppsagda tjänstemannen få?

Om ni har kollektivavtal för tjänstemän och ska göra en uppsägning på grund av arbetsbrist gör både arbetsgivaren och den anställda en anmälan till TRR Trygghetsrådet. Det finns två delar i omställningsavtalet för tjänstemän, ett omställningsstöd och en ekonomisk ersättning. Båda delarna har olika krav på ålder och anställningstid.

Tips- läs vår praktiska checklista för hanteringen av de kollektivavtalade försäkringarna vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Uppsägning av arbetare

Vi ska säga upp en av våra anställda arbetare på grund av arbetsbrist. Hur går anmälan till Trygghetsfonden TSL till och vilket stöd kan den som blir uppsagd få?

Svar

Ansökan om omställningsstöd ska göras hos Trygghetsfonden TSL av både dig som arbetsgivare och den lokala fackliga organisationen. Omställningsstödets syfte är att hjälpa den som blivit uppsagd att snabbt hitta ett jobb eller att starta eget. Stödet anpassas efter behovet hos den uppsagda och ges av en jobbcoach från ett omställningsföretag som TSL har tecknat avtal med.

En anställd som har fyllt 40 år och har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist kan också få Avgångsersättning (AGB) i form av ett engångsbelopp. Den anställda ansöker om AGB hos AFA Försäkring och du som arbetsgivare bekräftar anställningen.

Tips- läs vår praktiska checklista för hanteringen av de kollektivavtalade försäkringarna vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Villkor för omställningsstödet för tjänstemän

Vad gäller för att en uppsagd tjänsteman ska kunna ta del av omställningsstödet från TRR Trygghetsrådet?

Svar

De här villkoren måste var uppfyllda för att den upsagda ska få omställningsstöd från TRR Trygghetsrådet:

 • Har sagts upp på grund av arbetsbrist enligt LAS (Lag om anställningsskydd)
 • Har arbetat minst 16 timmar per vecka under minst 12 månader. Uppsägningstiden ingår i de 12 månaderna
 • Är tillsvidareanställd

Villkor för omställningsstödet för arbetare

Vad gäller för att en uppsagd arbetare ska kunna få ta del av omställningsstödet från Trygghetsfonden TSL?

Svar

De här villkoren måste var uppfyllda för att den upsagda ska få omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL:

 • Sägs upp på grund av arbetsbrist enligt LAS (Lag om anställningsskydd).
 • Är tillsvidareanställd.
 • Varit anställd i minst 12 månader sammanhängande innan sista anställningsdag vid ett eller flera företag som är anslutna till Trygghetsfonden TSL.
 • Har haft en anställning med arbetstid på minst 16 timmar i veckan i genomsnitt.
 • Är yngre än 64 år och 11 månader när ansökan kommer in till Trygghetsfonden TSL.

Den som blivit uppsagd kan inte få omställningsstöd om man samtidigt har en tvist med arbetsgivaren om uppsägningen.

Uppsägning och ITP tjänstepension

En anställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist när han är drygt 62 år. Han väljer att stämpla och stå till arbetsmarknadens förfogande, men får inget arbete utan har a-kassa. Han går i pension vid 63 år. Vilken lön baseras hans ITP på vid pensioneringstillfället?

Svar

Pensionskapitalet som är inbetalt till och med drygt 62 års ålder avgör storleken på pensionen.

Alternativ till TRR Trygghetsrådet

Kan företaget använda en annan leverantör än TRR Trygghetsrådet för en uppsagd tjänsteman vid arbetsbrist?

Svar

Företag kan välja en annan leverantör än TRR Trygghetsrådet. Möjligheten att välja regleras i Omställningsavtalet.

När företaget vill välja en annan leverantör kan man välja att plocka ut ett engångsbelopp för varje heltidsanställd från TRR Trygghetsrådet. Pengarna kan bara användas till kostnader för omställningsarbete. För att få ut engångsbeloppet måste arbetsgivaren träffa en lokal överenskommelse med facket om att inte använda TRRs omställningsstöd. Mer information om vad som gäller vid val av annan leverantör hittar du hos TRR Trygghetsrådet.

Efterskydd vid uppsägning

Vi har en anställd arbetare som ska sägas upp. Finns det något efterskydd i de kollektivavtalade försäkringarna som gäller efter att anställningen har upphört?

Svar

Det finns efterskydd i några av de kollektivavtalade försäkringarna:

 • Sjukförsäkringen AGS har ett efterskydd om 720 dagar. Under den tiden gäller försäkringen som när arbetaren var anställd.
 • Om den uppsagda skulle bli sjuk inom 90 dagar efter att anställningen har upphört gäller premiebefrielseförsäkringen till Avtalspension SAF-LO.
 • Livförsäkringen TGL har en efterskyddstid om 180 dagar för alla. Förblir den uppsagda arbetslös förlängs giltigheten som längst två år.

Uppsägning av enskild anställd

Gäller försäkringar vid uppsägning på grund av arbetsbrist även när en enskild anställd sägs upp?

Svar

Även om det bara är en person som blir uppsagd på grund av arbetsbrist  gäller Omställningsförsäkringen för arbetare respektive Omställningsavtalet för tjänstemän.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?