Arbete efter 65 år

Hur gäller de kollektivavtalade försäkringarna för en anställd som har fyllt 65 år? Vilka premier betalar arbetsgivaren?

 

 

Hittar du inte svaret på just din fråga? Använd då frågeformuläret eller ring vår arbetsgivarservice.

Försäkringar för arbetare efter 65 år

Hur gäller de kollektivavtalade försäkringarna för en anställd arbetare som ska fortsätta att arbeta efter 65 år? Vilka premier betalar arbetsgivaren?

Tips- läs vår checklista för hur du som arbetsgivare ska hantera de kollektivavtalade försäkringarna för anställda som fortsätter att arbeta efter 65 år.

Försäkringar för tjänstemän efter 65 år

Hur gäller de kollektivavtalade försäkringarna för en anställd tjänsteman som ska fortsätta att arbeta efter 65 år? Vilka premier betalar arbetsgivaren?

Svar
  • ITP-premie betalas till och med månaden före tjänstemannen fyllt 65 år. Arbetsgivaren och den anställda kan göra en frivillig överenskommelse om att arbetsgivaren fortsätter att betala för ITP 1.
  • Arbetsgivaren betalar premie för Tjänstegrupplivförsäkringen TGL för anställda som fyllt 65 år, dock längst till månaden innan 70-årsdagen.
  • Arbetsgivaren betalar ingen premie för Trygghetsförsäkring för arbetsskada (TFA) från den månaden tjänstemannen fyller 65 år, men den anställda omfattas av försäkringen oavsett ålder.
  • Premie för TRR Trygghetsrådet betalas till och med månaden innan den anställda fyller 65 år. TRR gäller fram till 65 år.
  • Premie för deltids-/flexpension betalas fram till den anställda fyller 65 år.

Här ser du en sammanställning över arbetsgivarens kostnad för de kollektivavtalade försäkringarna.

Tips- läs vår checklista för hur du som arbetsgivare ska hantera de kollektivavtalade försäkringarna för anställda som fortsätter att arbeta efter 65 år.

Arbetsskadeförsäkring för anställd som har fyllt 65 år

Vi har anställt en person som har fyllt 65 år. Hur skyddas den anställda vid en eventuell arbetsskada?

Svar

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) omfattar alla anställda, oavsett ålder.

Tips- läs vår checklista för hur du som arbetsgivare ska hantera de kollektivavtalade försäkringarna för anställda som fortsätter att arbeta efter 65 år.

Arbetsgivaravgiften efter 65 år

Hur mycket ska vi betala i arbetsgivaravgift för en anställd som fortsätter att jobba efter 65 år?

Svar

Arbetsgivare betalar lägre arbetsgivaravgift för anställda som är födda 1954 eller tidigare.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?