Kommande informationsträffar

Våra informationsträffar riktar sig till dig som ansvarar för eller arbetar med de kollektivavtalade försäkringarna för de anställda i ditt företag.

VårVi vänder oss också till de företag som har för avsikt att teckna dessa försäkringar. Nedan har du möjlighet att använda dig av vår filtreringsfunktion, som gör det lättare att hitta den informationsträff som passar dig.

Filtrera informationsträffar

Nyhetsfilter