Vårt uppdrag

Finfa erbjuder företag som tecknat eller avser att teckna kollektivavtalade försäkring och pension stöd genom rådgivning, information och utbildning.

Kollektivavtalade försäkringar och pension har sin grund i kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO respektive Svenskt Näringsliv och PTK.

Hej!

I vilken roll besöker du webbplatsen idag?