Medlemsorganisationer

Föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar är arbetsgivareförbund, branschföreningar eller andra sammanslutningar av företag. Några medlemsorganisationer har förenat arbetsgivar- och branschrollen.

De enskilda företagen är medlemmar i medlemsorganisationerna och samtidigt medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Hej!

I vilken roll besöker du webbplatsen idag?