Övrigt

Här svarar vi på frågor om kollektivavtalade pensioner och försäkringar som inte ryms inom någon av de övriga kategorierna.

Hittar du inte svaret på just din fråga? Använd då frågeformuläret eller ring vår arbetsgivarservice.

Vad är ITP?

Vad är ITP?

ITP-planen, vanligtvis kallad ITP, har tillkommit genom ett kollektivavtal mellan PTK och Svenskt Näringsliv. ITP är en tjänstepension för anställda tjänstemän som tecknas av arbetsgivare med kollektivavtal. ITP ger den anställda extra pension och ett extra skydd vid sjukdom och dödsfall.

Vad är SGI?

Vad betyder SGI och vad används det till?

Svar

SGI står för sjukpenninggrundande inkomst och fastställs av Försäkringskassan utifrån en beräknad årlig arbetsinkomst. SGI ligger till grund för beräkning av t ex sjukpenning och föräldrapenning.

Byte av arbetsuppgifter

I samband med att vårt företag blev sammanslaget med ett annat bolag blev tre regionchefer övertaliga. De har tidigare betraktats som tjänstemän, haft månadslön och vi har betalat in ITP premier till Collectum. Efter sammanslagningen har de timlön och en garantitid mellan 26-32 timmar per vecka. Övriga timanställda butikskonsulenter betraktar vi som arbetare och betalar in till Fora. Min fråga är; kan jag ta bort dessa tre från Collectum och anmäla dem till Fora?

Svar

Det är arbetsuppgifterna som styr om en anställd ska betraktas som arbetare eller tjänsteman. När de inte längre är tjänstemän skickar man in en avanmälan till Collectum och anmäler in dem som arbetare till Fora.

Tjänstledig anställd

En anställd ska gå på tjänstledighet i 6 månader. Hur gäller de kollektivavtalade försäkringarna för den anställda under tjänstledigheten?

Svar

I regel gäller AFA-försäkringarna vid föräldraledighet, studier och övrig tjänstledighet. Om den anställda arbetaren är frånvarande längre tid än sex månader kan försäkringsskyddet minska eller upphöra. När det gäller tjänstemän är företaget vanligtvis inte skyldigt att betala tjänstepension ITP 1 eller ITP 2.

Tips- läs vår checklista på vad du som arbetsgivare ska göra och tänka på när en anställd ska vara tjänstledig.

Arbetare eller tjänsteman?

Vad är skillnaden mellan arbetare och tjänstemän?

Svar

Om en anställd ska räknas som arbetare eller tjänsteman avgörs av vilka arbetsuppgifter som utförs och vilket kollektivavtal som gäller i anställningen. Är du osäker på om en anställd är arbetare eller tjänsteman, kontakta ditt arbetsgivarförbund.

Tjänsteresa utomlands

Gäller de kollektivavtalade försäkringarna när en anställd är på tjänsteresa utomlands?

Svar

Den anställda omfattas både av svensk socialförsäkring och de kollektivavtalade försäkringarna under en tjänsteresa utomlands.

Läs om hur du administrerar försäkringarna vid olika typer av händelser, till exempel arbetsskada eller sjukdom.

Vid en händelse utomlands ska anmälan även göras till aktuellt försäkringsbolag där företaget har tecknat sin tjänstereseförsäkring.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?