När måste man teckna försäkringar?

Vilken skyldighet har arbetsgivare att teckna kollektivavtalad försäkring och tjänstepension för de anställda? Ska företaget teckna försäkringar för alla, även tillfällligt anställda och ungdomar?

Hittar du inte svaret på just din fråga? Använd då frågeformuläret eller ring vår arbetsgivarservice.

Teckna försäkring för de anställda

Vilken skyldighet har jag som arbetsgivare att teckna kollektivavtalade försäkringar och tjänstepension för mina anställda?

Företag som är bundna av kollektivavtal ska teckna försäkringar och tjänstepension för de anställa. Bundna av kollektivavtal är företag som är medlemmar i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv. Detsamma gäller för företag som har slutit kollektivavtal med fackförbund, så kallade hängavtalsföretag.

Läs mer om hur du som arbetsgivare tecknar kollektivavtalad försäkring och tjänstepension för de anställda.

Anställa personal

Jag ska anställa en ny person, vilka försäkringar ska jag teckna för den nyanställda?

Svar

Vi utgår ifrån att du är bunden av kollektivavtal.

Om du anställer en arbetare ska du teckna ett försäkringspaket hos Fora. Det innehåller:

Om du anställer en tjänsteman ska du hos Fora teckna:

För tjänstemannen ska du även hos Collectum teckna:

Semestervikarier

Gäller de kollektivavtalade försäkringarna för semestervikarier?

Svar

Om företaget har kollektivavtal gäller vissa avtalsförsäkringarna för alla som är anställda i företaget, oavsett anställningsform. Semestervikarier eller feriearbetare som kommer från ett annat land för att jobba i Sverige omfattas också.

Det är olika saker att tänka på beroende på om den anställda är arbetare eller tjänsteman. Läs mer om vad du som som arbetsgivare ska göra och behöver tänka på när du anställer semestervikarier.

Vikarier

Är jag som arbetsgivare med kollektivavtal skyldig att teckna försäkringar för tillfälligt anställda vikarier?

Svar

Om företaget har kollektivavtal gäller alltid avtalsförsäkringarna för alla som är anställda i företaget, oavsett anställningsform.

Det är olika saker att tänka på beroende på om den anställda är arbetare eller tjänsteman. Läs mer om vad du som som arbetsgivare ska göra och behöver tänka på när du ska nyanställa. 

Timanställda arbetare

Jag har anställt en arbetare på timmar och undrar om personen har rätt till tjänstepension från företaget?

Svar

Om företaget har kollektivavtal för arbetare eller frivilligt tecknat försäkringsavtal med Fora ska företaget betala premier till tjänstepensionen om arbetaren fyllt 25 år. Om företaget inte har kollektivavtal och valt annat försäkringsbolag än Fora är det en förhandlingsfråga där överenskommelsen lämpligen skrivs i anställningsavtalet.

Timanställda tjänstemän

Vårt företag har många timanställda. Ska de timanställda som är födda före 1979 och tillhör ITP 2 anmälas till Collectum?

Svar

För den som är född före 1979 och har en anställning som är kortare än tre hela kalendermånader behöver arbetsgivaren inte göra någon anmälan till ITP 2 hos Collectum.

Anställda med längre anställningstid än tre hela kalendermånader ska anmälas till ITP2 hos Collectum om den genomsnittliga veckoarbetstiden beräknas till minst åtta timmar.

Provanställning

Omfattas provanställda av de kollektivavtalade försäkringarna?

Svar

Provanställning räknas som tillsvidareanställning och den anställde ska direkt omfattas av samtliga kollektivavtalade försäkringar.

Tillfälligt arbete

Måste vi anmäla en person som arbetar vid tillfälligt arbetstopp till Fora och Collectum?

Svar

Det beror på. Arbetare ska anmälas till Fora, antingen direkt eller när man gör årets slutrapportering. En tjänsteman som har ITP 1 ska anmälas varje månad till Collectum. Är tjänstemannen född 1978 eller tidigare och har ITP 2 ska personen ha arbetat minst 8 timmar i snitt per vecka under en 3-månadersperiod för att ni ska anmäla in vederbörande till Collectum. Till Fora tar ni med alla anställdas lön, antingen direkt eller när ni gör årets slutrapportering.

Försäkringar för praktikant

Omfattas praktikanter av de kollektivavtalade försäkringarna?

Svar

Nej, om företaget tar emot en praktikant som inte avlönas av företaget gäller inte de kollektivavtalade försäkringarna. Vanligtvis är denne försäkrad på annat sätt, till exempel genom skola eller Arbetsförmedlingen.

Försäkringar ungdomar

Vad gäller med försäkringar för ungdomar fyllda 16 år om de jobbar extra? Är det någon skillnad om de inte har fyllt 16 år? Vi är medlemmar i Teknikföretagen.

Svar

Till Fora finns ingen nedre åldersgräns. Där har arbetare sjukförsäkringen AGS, arbetsskadeförsäkringen TFA, tjänstegruppliv TGL, Föräldrapenningtillägg (FPT) och Omställningsförsäkring. Från 25 år betalas även Avtalspension SAF-LO. Tjänstemän har arbetsskadeförsäkringen TFA och när det gäller tjänstegruppliv TGL och tjänstepensionsplanen ITP för tjänstemän så är det först vid 18 års ålder som arbetsgivaren börjar betala premier.

Anställda med lönebidrag

Vårt företag har några personer som är anställda med lönebidrag. Vi har både arbetare och tjänstemän med lönebidrag. Behöver vi rapportera in dessa till Fora och Collectum?

Svar

Alla arbetare, oavsett antal arbetade timmar och anställningsform, ska rapporteras till Fora. Bidragsdelen ska räknas med i löneunderlaget.

Tjänsteman som omfattas av ITP 1 ska alltid rapporteras till Collectum, oavsett antal arbetade timmar och anställningsform.
Bidragsdelen ska räknas med i löneunderlaget.

För tjänsteman som omfattas av ITP 2 ska anställningen beräknas vara längre än tre månader innan du som som arbetsgivare ska rapportera till Collectum.
Bidragsdelen ska räknas med i löneunderlaget.

Tips! Läs vår guide om att rapportera lön.

Kollektivavtalade försäkringar vid anställningsstöd

Jag driver ett mindre företag och har tecknat kollektivavtalade försäkringar för mina anställda. Nu ska jag anställa en person med arbetsförmedlingens anställningsstöd. Behöver jag teckna försäkringar för personen med anställningsstöd?

Svar

Om företaget har kollektivavtal gäller alltid avtalsförsäkringarna för alla som är anställda i företaget, oavsett anställningsform. För arbetare tecknar man försäkringar och tjänstepension hos Fora och för tjänstemän tecknar man både hos Fora och Collectum.

Företaget har redan försäkringsavtal med Fora

Vi håller på att ansluta oss till ett medlemskap i ett arbetsgivarförbund. Vi har sedan tidigare tecknat försäkringar för de anställda hos Fora. Behöver vi anmäla något till Fora?

Svar

När företaget blir medlem i ett arbetsgivarförbund och Svenskt Näringsliv skickas information från Svenskt Näringsliv till Fora. Företagets försäkringsavtal med Fora blir då uppgraderat så att:

Företaget behöver alltså inte kontakta Fora i ärendet. Om företaget har tjänstemän måste pensioneringsavtal tecknas med Collectum.

Fora, Collectum, AFA Försäkring och Alecta

Vad är skillnaden mellan bolagen Collectum, Fora, AFA Försäkring och Alecta?

Svar

Fora och Collectum är administrationsbolag för de kollektivavtalade försäkringarna. Dessa bolag fakturerar och slussar pengarna vidare till försäkringsbolagen. AFA Försäkring är ett försäkringsbolag som försäkrar och förvaltar de anställdas kollektivavtalade försäkringar. Alecta är det försäkringsbolag som försäkrar och förvaltar tjänstemännens ålders-, sjuk- och familjepension.

Tjänstepension och försäkringar utan kollektivavtal

Vårt företag har tecknat ett hängavtal för arbetare, men inte för företagets tjänstemän. Är vi då skyldiga att betala tjänstepension och försäkring även för tjänstemännen?

Svar

Nej, om ditt företag endast har tecknat ett hängavtal för de anställda arbetarna är företaget bara skyldig att teckna de kollektivavtalade försäkringarna och tjänstepensionen för arbetarna. Undantag är  Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), som ska tecknas för företagets samtliga anställda. Frivilligt kan tjänstepension och andra försäkringar tecknas med valfritt försäkringsbolag.

Försäkringar via Collectum utan kollektivavtal eller hängavtal

Går det att ha försäkringar via Collectum utan att företaget har ett kollektivavtal eller hängavtal med ett fackförbund?

Svar

Företaget kan inte teckna tjänstepension ITP via Collectum utan kollektivavtal. Mer information om att bli medlem i en arbetagivarorganisation inom Svenskt Näringsliv.

Frivilliga försäkringar

Har jag möjlighet att teckna försäkringar, som motsvarar kollektivavtalets, för mina anställda trots att mitt företag saknar kollektivavtal?

Svar

Företag som saknar kollektivavtal har möjlighet att teckna försäkringsavtal hos Fora. Ett frivilligt avtal hos Fora innehåller viss begränsning i försäkringsskyddet.

Hej!

I vilken roll besöker du webbplatsen idag?